(Direniş Çağında Türkiyede Alternatif Medya) PDF KINDLE ✓ Barış Çoban

Alternatif medya çalışmaları dünyada daha çok yenisi ve eskisiyle toplumsal hareket çalışmalarından beslenen özerk bir medya çalışmaları alanı ve ülkemizde –yaklaşık otuz yıllık bir gecikmeyle– ancak yeni yeni bu yönde urucu bir hareketlilikten söz edilebilir Gezi Direnişi gelişimi ivmelendirmiştir; gerçek ve sanal ağların üste binerek melezleştirdiği The Pragmatic Programmer: From Journeyman to Master karşıtamusal alanlarda bir araya gelen yurttaşların meydanına akarak gerçekleştirdi?. Direniş Çağında Türkiyede Alternatif Medya

Barış Çoban à 4 Summary

?i işgal Gezi Direnişi'nin de içinde yer aldığı çağdaş toplumsal hareketlere ait arakteristik bir özellikgezi direnişi toplumsal hareketlere ait arakteristik bir özellikGezi Direnişi medyanın yeni medya pratikleri ile yeniden güç azandığı tarihsel bir dönemeçtir Direnişi geleneksel alternatif medyanın yaratıcı sokak mücadelesinin ürettiği yeni alternatif medya internet temelli alternatif yeni medyayla iç içe geçtiği bir tarihsel moment olarak okumak mümkündürBenzer momentler medya alanında da tarihi dönü.