Receta mjekësore E–pub READ

Nube Guru Ahli Roh Vol 7 Mthode de piano dbutants Intoxicated by My Illness
ësueshme të viteve të fundit Ata kanë ditur të rendisin disa momente të rëndësishëm si psh rregullat e përshkrimit të recetës mjekësore duke filluar nga mënyra e shkrimit përdorimi i emrave gjenerikë të medikamenteve duke evituar akronimet emrat komercialë etj Rektoren e Universitetit të Mjeksisë Tiranë Prof Dr Jera KrujaFilozofia e të përshkruarit të një recete në parim duket e thjeshtë por sipas mjekësisë së bazuar në evidencë raportohet se regjimet e pasakta jo adekuate ose duket e thjeshtë por sipas mjekësisë së bazuar në evidencë raportohet se regjimet e pasakta jo adekuate ose të plota por sipas mjekësisë së bazuar në
evidencë raportohet se 
raportohet se e pasakta jo adekuate ose jo të plota trajtimit janë të shpeshta dhe shumë larg trajtimit ideal Ndaj dhe protokolle të tilla trajtimi duhet të bëhen si udhëzues dhe një mjet thelbësor në punën ditore të profesionistëve të shëndetit në mënyrë ë të jemi sa më afër trajtimit idealParimi ideal të jetë përdorimi i duhur i medikamenteve ë do të thotë ë pacientët të marrin medikamentet të cilat i plotësojnë nevojat e tyre klinike në doza të cilat plotësojnë kërkesate tyre individuale për një periudhë të përshtatshme kohore dhe me koston më të ulët të tyre dhe të komuniteti. ? Tiranë Prof Dr Xheladin DraçiniE veçanta e librit ëndron
në faktin se 
faktin se është i pari në llojin e tij ë se ai është i pari në llojin e tij ë trajtimin në formë recete si mënyra më e lehtë dhe më praktike për mjekun e familjes Libri pasyron konsensusin mbi mundësinë e trajtimit optimal të pacientit dhe synon të influencojë mbi dobishmërinë e shkruajtjes së recetave mjekësore kryesisht të nivelit parësor shëndetësor Ky libër ndihmon stafin mjekësor ë të ofrojë ndihmën mjekësore cilësore të standardizuar me një kosto të përballueshme Zëvendës Ministre e Shëndetësisë Milva EkonomiAutorët e librit kanë ditur dhe kanë mundur te konsultojnë një bibliografi të gjerë dhe tu referohen autoriteteve të larta të shkencave mjekësore Mjekësisë së familjes por edhe studenteve të mjekësisë pse jo edhe specialisteve të tjerë u vjen në dorë një libër me vlera të pazëvendësueshme për llojin e tij i përdorshëm dhe i domosdoshëm në tavolinën e punës Presidentin e Urdhrit të Mjekëve të Shipërisë Dr Din AbazajAutorët janë konsultuar me një literature të vler. Receta mjekësore diagnoza dhe trajtimi modern në praktikën e mjekut të familjesKy Novacion Në Shërbim Primar në shërbim primar punën e mjekut të familjes në praktikën e përditshmeLibri ‘‘Receta Mjekësore diagnoza dhe trajtimi modern i sëmundjeve në shërbimin primar nga mjeku i familjes’’ është fryt i një pune intensive 3 vjeçare e autorëve të palodhur duke u referuar #guidelineve më të fundit përsa i përket trajtimit si dhe konsultuar me specialistët e fushës për çdo kapitullKy libër #më të fundit përsa i përket trajtimit si dhe konsultuar me specialistët e fushës për çdo kapitullKy libër editor Dr Ledian Fezollari dhe autorë Ledian Fezollari Anri Troja Diamant Lulaj Dorian Habili Ardit Çollaku dhe Ilir Hasmuca ofron një ndihmë të jashtëzakonshme për shërbimin parësor shëndetësor në ShipëriKosovë Maedoni Mali i zi si teksti i parë gjithpërfshirës në fushën ë diagnozës i zi si teksti i parë gjithpërfshirës në fushën ë diagnozës trajtimit të sëmundjeve të brendshme duke ofruar terapinë edhe të sëmundjeve dentale dhe orale të ortopedi – traumatologjisë kirurgjisë së përgjithshme urologjisë dhe intoksikimeve; pa arruar të dhëna me vlerë për dietën ushi Zv Dekani i Fakultetit të Mjekësis?.

characters Receta mjekësore

Receta mjekësore