(EBOOK / KINDLE) The Enlightenment

R vetenskaplig en ristendomens Bara det faktum att de Culina Mundi kommer fram till id er vilka p ytan verkar likna varandra r fullst ndigt irrelevant och verkar avsl ja precis det missf rst ndring vetenskaplighet som r s tragiskt vanligt bland vanligt folk att vetenskapen skulle skilja sig fr n mytologi p basis av vad den talar om hur flummiga eller abstrakta dess studieobjekt ter sig osv Vetenskapens natur ligger dock i det faktum att teorier uts tts f r pr vning p ett intersubjektivt upprepningsbart vis de teorier som g r igenom testen och The Wall Street Journal Guide to Information Graphics The Dos and Don'ts of Presenting Data Facts and Figures klarar sig r styrkta de som intelarar sig r f rsvagade Mytbildning an endast s gas f religga d vi har att g ra med id er vilka inte ens r utformade f r att uts ttas f r pr vning ocheller vilka v grar att passa in sig i det empiriska ramverk genom vilket vi unders er hur verkligheten faktiskt r oavsett vad vi f r tillf llet tror eller vill tro Det anske r lite underligt att gna s mycket tid i vad som var menat att bli en ort ommentar och ingen l ngre recension t en s liten var menat att bli en ort ommentar och ingen l ngre recension t en s liten av en bok men det r en fruktansv rt viktig po ng "f r att f rst vad som r unikt med vetenskapen varf r vetenskapen inte bara utg r nnu en mytbildning "r att f rst vad som r unikt med vetenskapen varf r vetenskapen inte bara utg r nnu en mytbildning sidan av andra och f r att f rst varf r upplysningen innebar ett intellektuellt framsteg Inte f r att h rleda alla framsteg sedan dess fr n upplysningens id er men f r att se att id erna sj lva innebar ett s stort framsteg j mf rt med tidigare id er upplysningens tankev rld var inte bara annorlunda n det som hade ommit tidigare den var mycket mycket b ttre Dess principer var b ttre dess verktyg var b ttre och dess st llningstaganden var b ttre n de som hade g llt innan man f rstod att uteslutande anv nda vetenskapen f r att reda ut v rldens natu. Ed This book now in a fully updated second edition sympathetically explores the complexities of the Enlightenment Synthesizing and evaluating the latest scholarship it offers a new and comprehensive vision of this many faceted moveme. Read in Nov 2005 and again today A nice collection of essays on the enlightenment by Roy Porter The tone is not very academic and Porter s style of writing makes this book very accessible and enjoyable even for non historians En duglig och l ttl st v ldigt The Debt Millionaire: Most People Will Never Build Real Wealth; Now You Can Be One of the Few Who Do kort sammanfattning av upplysningens id v rld och dess sammh lleligaonsekvenser F rfattaren lyckas ta upp olika str mningar visa att upplysningens olika centrala figurer inte utgjorde n gon helt enhetlig r relse utan att det fanns Resilient Management kraftig variation deras sikter emellan samtidigt som han inte ryggar f r att s ga att det nd finns n gra centrala tendenser somarakt riserar upplysningen verlag r det ett v l avv gt verk slutsatser h lls till ett minimum p ett ansvarsfullt vis det g r nappast "Att Genomf Ra N Gra Giltiga Analyser "genomf ra n gra giltiga analyser s f sidor och d hade det varit oansvarigt att dra n gra egentliga slutsatser Ist llet f r vi en ort f rteckning av de viktigaste figurerena samt deras id er och handlingar Resultatet r bra det Painful Tears k nns som att l sa en lite l ngre Wikipedia artikel med ett antalommentarer om vilka slutsatser andra har f rs منابت الريح kt dra och n gra varningar g llande dessa Tyv rr behandlas dock materialet alltf r ytligt f r att slutresultatet skaunna ses som s rskilt intressant jag ser faktiskt Daemon knappt po ngen med att skriva b cker om mnen d r dessa sammanfattas och f renklas p denna niv s dana sammanfattningar l mpas sig b ttre f r lite l ngre artiklar i bokform blir det mest underligt att inte f n got mer n vad som nns som ett f rst apitel i en introduktionsbok Dessutom finns det flera passager d r n gon intressant fr ga avhandlas lite snabbt och d r en stundtals rent f rargande naivitet uttrycks Det n mns exempelvis att upplysningsm nnen ville er. The 18th century Enlightenment was one of the most exciting and significant currents of European culture Battling against tyranny ignorance and superstition it formulated the ideals of thought religion and expression the value of sci. The EnlightenmentS tta religionens mytbildning med en vetenskap om m nniskan och detta f ljs upp med en ommentar om att upplysningsm nnen inte faktiskt lyckades etablera n gon s dan vetenskap Ist llet h vdar f rfattaren sysslade de med sin egen mytbildning vilken Tents in the Wilderness kom att ers tta den traditionella Dennaommentar r tvetydig och i en av tolkningarna r den fullst ndigt absurd i den andra r den rimlig men detta hade d beh vt f "rtydligas och vidareutvecklas Det r visserligen sant att upplysningens t nkare "och vidareutvecklas Det r visserligen sant att upplysningens t nkare hade verktyg som r vs f r en vetenskaplig f rst Else Av Nniskan Men Det Projekt I Vilket De av m nniskan men det projekt i vilket de involverade bestod nd i att ers tta vetenskaplig metod med mytologisk dito Om de endast lyckades ers tta en upps ttning myter med en annan s var detta ett tecken p att det inte var vetenskapliga nog vare sig detta berodde p slarv och f rdomsfullhet eller att det vid den tiden helt enkelt inte fanns l mpliga experimentella metoder att tillg Om man dock har en god vetenskaplig metod och bygger upp en teori baserat p detta s utg r inte denna teori en alternativ myt vilket f rfattaren antyder utan en verklighetsbaserad teori vilken an och b r ers tta den ej verklighetsbaserade myten Nu Rebirth kanske jag vertolkar f rfattarensommentar men i den n mnda passagen n mns att det har genomf rts j mf relser mellan den Fires of winter klassiskaristna ber ttelsen om hur m nniskan om till och hur hon har utvecklats en sidan och den alternativa historiska ber ttelse som lades fram av upplysningens t nkare Identifikationen av en s dan likhet betyder dock inte vilket antyds i boken att man har visat att de utg r likv rdiga myter Detta an man endast visa genom att po ngtera att upplysningens t nkare om detta nu r fallet inte anv nde metoder som var me. Ence and the pursuit of progress Enlightenment thinkers undermined the ancien regime and provided the ideas for the French Revolution Modern scholarship however has shown it was a complex and ambiguous movement than commonly recogniz.

review ☆ PDF, eBook or Kindle ePUB Ï Roy Porter

Illustrissimi